Përparësitë

Euro Invest, një kompleks banesor LOKACIONI

 

Vendi ku ndodhet “Lagja Qyteti i ri” eshte ne potezin e quajtur “Sraishtë” (prapa stacionit te policor) dhe perfshine parcelat 486/9, 486/14 ne pronesi te z. Rasim Qazim Reshanit dhe parcelen 486/15. Siq shifet edhe me kopjet e planit siperfaqet e parcelave jane: 486/9 = 10,950 m², 486/14 = 6,277 m² dhe 486/15 =2,002 m². Gjithsej siperfaqja e trajtuar me kete zgjidhje urbanistike eshte 19,229 m².